top of page
OEFENLOCATIE
'ROCKEARTSDUIJN' ATELIER BREITNER

De Valsche Noot repeteert op ééns in de twee weken, op dinsdagavond in het atelier van een villa die in 1902 is ontworpen door architect W.C. Bauer voor de schilder
G.H. Breitner. Het bouwen van een woonhuis met atelier was in die tijd in Nederland een nieuwe opgave waarvoor men inspiratie zocht bij de Engelse landhuisbouw. Bauer werd daarbij geïnspireerd door architect C.F.A. Voysey. Bauer was samen met bekende architecten als K.P.C. de Bazel, H.P. Berlage (Beurs van Berlage), P. Cuypers (Rijksmuseum), Jan Stuyt en H.J.M. Walenkamp erg belangrijk in de Nederlandse moderne architectuur van die tijd.

 

Ontwikkeling als villapark

De woning is gelegen nabij de voormalige trambaan van Haarlem naar Zandvoort. Door de aanleg van deze tramverbinding in 1899 werd dit deel van Zuid-Kennemerland ontsloten en kon Aerdenhout zich tot villagebied ontwikkelen. Bovengenoemd pand bevindt zich in de oudste villawijk van Aerdenhout.

 

De atelierwoning is gaaf bewaard gebleven, alleen in het interieur hebben omstreeks 1985 een paar kleine wijzigingen plaatsgevonden, zoals het aanbrengen van een badkamer.

bottom of page